stravazelenych.com
Chilli sin carne
Chilli con carne nechajme Texasanom, odkiaľ toto jedlo pochádza, a my si dajme niečo a farebnejšie. Chilli sin carne, teda chilli bez mäsa, je ideálnym receptom, keď prídete zhumplovaní z roboty, a…