strangera.com
First Contact: Fallout 76 B.E.T.A.
Миналата седмица седнах да цъкам бетата на Fallout 76 и резултатите бяха… интересни. Принципно идеята ми беше да запиша First Contact видео защото първо – от доста време не съм пра…