strangera.com
Петъчно: Best Dark Souls video… ever
Петък!