strangera.com
Skyrim Creation Kit & High Resolution Texture Pack [Download NOW]
Довакин, Довакин, та-та-та та-тим та-та и т.н. Добрите хора от Bethesda не само обещаха, но и изпълниха обещанието си! Skyrim Creation Kit-а вече е достъпен за сваляне. Въпросния може да бъде намер…