strandos.blog
Tistafossen
Det er ikke mye vann i fossen nå enda. Mye av vassdraget er tappet ned mens man venter på «storflommen». Mulig at det ikke blir så mye som man har fryktet.