strandos.blog
Konsert med Claes Neeb
29.01.2010 holdt Claes Neeb en flott konsert i Halden. Jeg var tilstede og filmet, men tok også noen få bilder. Her er et fra før konserten startet.