strandos.blog
Lang umerket last
Jeg hadde trodd at de skulle merke lasten før de kjørte, men den gang ei. Her ble det lempet inn uten noen surringer og ut i trafikken bar det. Lurer på hvordan det gikk?