strandos.blog
Genialt forslag fra KrF
Nå vil de redusere antall sjenkesteder i byen for å få bukt med volden. Utestedene tiltrekker seg så mye fulle folk og det oppstår bråk. Politiet er visst glade for forslaget sies det.Ja noen har n…