stories.emigma.com
Mala barka je odplula in šla v svet - Emigma Stories
Odplula je Mala Barka, prepoznaven čezmejni turistični produkt Izole in Kvarnerja, ki vključuje zgodovinske, tradicionalne, turistične in kulturne