stopsyjonizmowi.wordpress.com
Somalia: głód dla zysku i wschodnio-afrykański kryzys żywnościowy cz. I
Somalia famine 1 SOMALIA: FAMINE FOR PROFIT AND THE EAST AFRICAN FOOD CRISIS Nile Bowie – 13.08.2011 tłumaczenie Ola Gordon Zdjęcia James Nachtwey Część 1 Niewiele miejsc na świecie dokładnie odpow…