stinassida.com
Vad gör de på banken innan klockan tre?
Jag har blivit kassör i en förening och ska se till att jag får sköta alla utbetalningar med mera. Så jag åker ned på banken. Det känns lättast. Vet ju att det är lite papper som behöver fyllas i o…