stevenukulele.wordpress.com
在森林和原野
果日睇完 榞劇場的《在牛池灣轉角遇上彩虹》,呢首歌入左腦。 呢首歌的特色是:原美演繹咩叫唔啱音;另一特色是帶來…