steppingtoes.wordpress.com
Bijbels geloof en heidense filosofie
In Handelingen 17 lezen we over Paulus’ ontmoeting met twee filosofische stromingen in Athene: de Epicureïsche en de Stoïcijnse school. Als we tijd en geografie buiten beschouwing laten, lijkt het …