steppingtoes.wordpress.com
Fundamenten van geloof 3: De Persoonlijkheid van God
Wanneer het voor ons eenmaal vaststaat dat er een Schepper is van alle leven, dan komt de vraag: ‘Wie is Hij dan?’ We hebben gezien dat Hij ‘een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’. Dit houdt n…