steppingtoes.wordpress.com
Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte
Op”Biblespace- Uw Bijbelstudie – Uw Redding” wordt er helemaal geen plaats gelaten om over te gaan tot ernstige Bijbelstudie, doordat enkel stellingen geponeerd worden waarbij lezers ni…