steppingtoes.wordpress.com
Een gemeente van volkeren
In Genesis 28:3 komen wij het woord lhq qahal tegen dat de Naardense Bijbel vertaald als een “vergadering van volkeren”. “God de Almachtige zal je zegenen, hij zal je vruchtbaar en tal…