steppingtoes.wordpress.com
Hoe weet ik wat Gods wil is
Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. (2) Want gij we…