steppingtoes.wordpress.com
Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
Ik denk er aan om “Bijbelvorsers, vereniging voor Bijbelstudie” te ontbinden. Mijn betrachting bij de oprichting van die groep was mensen die geïnteresseerd zijn in de Bijbel, op gelovi…