steppingtoes.wordpress.com
Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
In ons eerste artikel in de reeks over de Koran lezing hebben wij gezien hoe moslims moeten geloven dat Allah dit gebed openbaarde aan Mohammed of Muhammad, in het begin van zijn carrière als een …