steppingtoes.wordpress.com
Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn
“Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” (2 Petrus 1:8 NBV) 5 Ja, juist om deze reden moet GIJ, doordat GIJ als weerk…