steppingtoes.wordpress.com
Op zoek naar spiritualiteit 3 Zin van Christus
„De zin van Christus” De apostel Paulus wees er niet alleen op hoe belangrijk en nuttig het is geestelijk gezind te zijn, maar hij schreef ook veel over het wezen van ware spiritualiteit. Aan de ch…