steppingtoes.wordpress.com
Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
„Wetenschap en religie [worden] niet langer als onverenigbaar beschouwd.” — The Daily Telegraph, Londen, 26 mei 1999. Bij zowel wetenschap als religie, in hun edelste vorm, gaat het om het zoeken n…