stellapierides.com
Haiku #16 September 2011
. through the fog – mountains of orange pumpkins . NaHaiWriMo extension 2011: mountains