steffisteaching.wordpress.com
Bruk av kort i Sway
Når du skal lage en PowerPoint setter du sammen presentasjonen ved bruk av lysbilder, disse lysbildene utgjør tilslutt hele presentasjonen din. Når du skal lage en Sway bruker du kort. Du kan sette…