stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2018 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 25 oktober 2018 En mindre detaljplan för Almeberg 15 går nu ut på granskning. Planen ger möjlighet att ersätta en äldre villa i hörnet Bryggaregatan/Mellangatan med ett 3-våningshus med indragen vind. Vi har också gett ett positivt planbesked till del av Bua 8:42 där man i framtiden tänker bygga bostäder “bakom” industriområdet på vänster …