stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2017 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 14 december 2017 Den här gången hade vi en rekordkort (allt är relativt) ärendelista med bara 37 ärenden. Det beror inte på att byggandet på något sätt avstannat utan på att det på grund av de kommande helgerna den här gången bara var 3 veckor sedan förra sammanträdet – då hinner inte så många …