stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2015 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 17 december 2015 Den här gången hade vi ett lite större antal intressanta ärenden – det blir lite olika från månad till månad. Framför allt antog vi två större detaljplaner som ger sammanlagt c:a 340 nya bostäder när de byggs ut. Vi hade satt ett ambitiöst mål när året började att vi skulle anta …