stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2014 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 11 december 2014 I går hade vi inte bara årets utan hela valperiodens sista sammanträde i byggnadsnämnden och då är ju tyvärr en punkt avtackningar av de som slutar. Den här gången var det 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare som slutade i Bn, 6 av dessa flyttar till andra nämnder och styrelser nästa …