stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2013 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 12 december 2013 På dagens sammanträde hade vi som vanligt ett antal beslut som kan vara intressanta för en bredare allmänhet: Vi har bl a gett Derome AB bygglov för att bygga till 2 st virkestorkar inne på sitt område. Detaljplanen för del 2 av Smeakalles äng i Tvååker går framåt och går nu …