stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 2012 - stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 13 december 2012 Vi har nu ånyo gett bygglov till lägenheterna i den gamla folktandvården i Tvååker efter en planändring. En granne upptäckte ju en regel om max 2 lägenheter per fastighet och använde detta för att överklaga bygglovet förra gången. På dagens sammanträde beslöt vi bl a följande: Detaljplanen för Ryttaren 17 och …