stefanstenberg.se
Vi måste se över dom mindre orterna
Idag var denna insändare införd i VarbergsPosten: 2005 motionerade jag till Varbergs kommun om att vi måste se över de fördjupade översiktsplanerna för småorter och kyrkbyar för att hitta nya attra…