stefanstenberg.se
Varberg går framåt i företagsundersökning
Undersökningen av företagsklimatet är en enkät som skickas varje år till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. Områdena som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse…