stefanstenberg.se
Torget lördag
Har tillbringat förmiddagen på torget vid Centerpartiets speciella torgvagn tillsammans med de andra kommunkandidaterna Lena Språng och Christian Persson. Just att stå på torget och diskutera lite …