stefanstenberg.se
Starkt stöd för Centerpartiet hos småföretagare | Centerpartiet
Företagarförbundet Fria Företagare har i en enkätundersökning mätt förtroendet i företagarfrågor bland småföretagare. Centerpartiet får stöd av 20 procent av de svarande. Läs hela artikeln här: Sta…