stefanstenberg.se
Skatteverket vill ha ännu fler kassaregister
Det allvarligaste med den utökning man föreslår tycker jag inte är att man ska ta med torghandeln utan att man fundera på att sänka gränsen som idag är försäljning över 4 basbelopp på ett år &#8211…