stefanstenberg.se
Positivt motionssvar om Viskans mynning
För ett antal år sedan (4,5) lämnade jag in en motion om att kommunen borde göra en kombinerad informations- och rastplats vid Viskans mynning. Den fick på kommunfullmäktige omedelbart före jul ett…