stefanstenberg.se
Omvald i Byggnadsnämnden
Är precis hemkommen från det kommunfullmäktige där alla ledamöter i de kommunala nämnderna valts. För min del innebar detta att jag är omvald för ytterligare 4 år som ordförande i Byggnadsnämnden v…