stefanstenberg.se
Ny simhall eller renovering?
Läser i dagens HN de alternativ som utretts för att lösa simanläggningsproblemen i framtiden. Något måste göras – så långt är alla överens. Simhallarna i Varberg och Veddige är båda så gamla …