stefanstenberg.se
Nu sänker vi egenavgifterna
Idag, 1 januari 2014, träder sänkningen av egenavgifterna i kraft som Centerpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna. 180 000 företagare får sänkta avgifter med totalt 509 miljoner kronor om åre…