stefanstenberg.se
Motion till kommunfullmäktige: Kombinerad Rast- och Informationsplats vid Viskans mynning
Har idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg: Angående kombinerad Rast- och Informationsplats vid Viskans mynning I området norr om Åskloster där både gamla E6, Ginstleden oc…