stefanstenberg.se
Motion om billiga lägenheter för ungdomar
Jag har idag lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Varberg Lägenheter för ungdomar som dom har råd med – ändrade ägardirektiv Varbergs Bostads AB Kraven på att bygga nya billiga lägenh…