stefanstenberg.se
Möte om Trönningeutbyggnad
Centeravdelningen i Lindberg-Valinge hade igår tagit ett jättebra initiativ. På sitt årsmöte hade man bjudit in flera representanter för kommunen som presenterade det programförslag för Deromes fra…