stefanstenberg.se
Kommunstyrelsen 26 oktober 2010
På dagens sammanträde var huvudpunkten kommunstyrelsens förslag till kommunal budget för 2011 som numera omsluter nästan 2,5 miljarder. Tack vare den positiva utvecklingen i kommunen har vi ett got…