stefanstenberg.se
Kommunfullmäktige 15 mars 2011
Förut brukade jag göra sammandrag av vad vi hade för oss på varje kommunfullmäktigemöte precis som jag gör med Byggnadsnämnden – men ärligt talat tycker jag inte att ett normalt KF innehåller…