stefanstenberg.se
Fortsatt satsning på tjänsten “En dörr in” för företagare
Den 4 december beslutade regeringen att uppgiftslämnarutredningen ska gå vidare med att utveckla en teknisk lösning som innebär att företagare bara ska behöva lämna sina uppgifter en gång och på et…