stefanstenberg.se
Det ska bli lättare med generationsskifte i familjeföretag | Centerpartiet
90 procent av företagen i Sverige ägs av ett fåtal personer, ofta en familj. Det är speciellt vanligt på landsbygden, där jord- och skogsbruk ofta är familjeföretag. Jämfört med många andra länder …