stefanstenberg.se
De vill få dig att betala räkningar med kreditkort
Ju mer man ser av program som Lyxfällan i TV ju mer tveksam blir man till svenska folkets förmåga att hantera sin egen ekonomi även om dessa program självfallet inte visar något tvärsnitt av befolk…