stefanstenberg.se
Centerpartiets nya jobbpaket
Slopa sjuklöneansvaret för de små företagen Centerpartiet presenterar ett nytt jobbpaket i fyra huvudpunkter: Skapa fler lärlingsplatser till introduktionslöner Effektivisera Arbetsförmedlingen – i…