stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 7 oktober 2010
Som vanligt hade vi några ärenden på gårdagens sammanträde som är av mera pricipiellt intresse för allmänheten: Bland annat har vi snabbehandlat en ansökan om att återuppföra den nerbrunna Scoutstu…