stefanstenberg.se
Byggnadsnämnden 7 mars 2013
På dagens sammanträde hanterade vi bl a följande: Vi inledde sammanträdet med att ha en liten workshop om framtidens torg och kyrkplan i centrum tillsammans med Stefan Eglinger och Liv Sonntag från…